image.jpg

Visuelle mediers effekt på personer med demens

Personer med demens har det svært med at følge med i sædvanlige TV-programmer. Dette er der to hovedårsager til. Den første er at demensygdommen gør det svært at fokusere. Mange oplever at de bliver nemt distraheret, hvilket gør det svært at følge med i video hvor det kræver en forståelse af handlingsforløbet. Den anden årsag er at personer med demens er ofte sensitive til nye indtryk og stimuli. 

Til trods for disse udfordringer kan mange personer med demens godt lide at se TV, mest som en genkendelig aktivitet i den daglige rutine. Studier viser at personer med demens har nemmere ved at se TV sammen med de nærmeste, eller i situationer hvor videoen viser områder eller aktiviteter personen genkender. Studier har vist potentiale til at bruge TV aktivt til reminiscensterapi og sociale interaktioner, men peger på behovet for videoer som er tilpasset det kognitive behov til personer med demens.

Kilder:

Knall G, Östlund B. People with dementia watch television! But why?. Assistive technology research series. 2009;24:29-43

Gústafsdóttir, M. Is watching television a realistic leisure option for people with dementia?, Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2015; 17;5(1):116-22.

Manav A., Simsek N. The Effect of Reminiscence Therapy With Internet-Based Videos on Cognitive Status and Apathy of Older People With Mild Dementia. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology; 2019: 32(2) 104-113