Dette bruges Televindu til

At vække minder og samtaler

Televindu fokuserer på videoer fra dyr, natur og aktiviteter vi mennesker har en speciel tilknytning til. Videoerne er filmet fra et førstepersonsperspektiv for at give en følelse af at være der selv. Dette skaber gode forudsætninger for nære samtaler omkring minder og omkring noget spændende man ser sammen. Dette giver en følelse af selvsikkerhed og selvstændighed, og kan bruges som et hjælpemiddel til reminiscensterapi.

At stimulere sanserne

Televindu er et hjælpemiddel som bruger audiovisuel sansestimulering til at skabe tryghed, vække interesse, øge madlyst og forebygge uro og angst. Dette giver en øget livskvalitet og samtidig forenkler hverdagen for plejere og pårørende.

At gøre træning lettere og sjovere

Televindu gør træning mere tilgængelig og motiverende. Vi har filmet en række instruktionsvideoer sammen med en fysioterapeut som viser anbefalede øvelser rettet mod ældre og personer med funktionsnedsættelse. For en ekstra motiverende træningsøvelse, anbefaler vi at cykle med til en af de mange cykelvideoer på Televindu.

Et værktøj til sansestimuli og træning

Hvad er sansestimuli

Både under- og fejlstimulering af sanserne kan lede til ændret adfærd og sygdom. Det kan vise sig i form af apatisk adfærd, fysisk uro og angst, pludselige vredesudbrud og generel mistrivsel. Sundhedsstyrelsen forklarer “Hvis borgerens behov for sansestimuli ikke bliver opfyldt og vedligeholdt, kan det føre til ændret adfærd og sygdom som kompensation for sansemæssige udfordringer”. Målrettet tilpasning af sansestimuli har en dokumenteret effekt på at forebygge yderligere forværring af adfærdsproblemer og funktionstab som følge af under- eller fejlstimulering. Sansestimulering bliver blandt andet brugt til at tilpasse arousal, som er et udtryk for hjernestammens vågenhed, parathed og opmærksomhed eller modtagelighed for sanseindtryk. Sansestimulering benyttes her ved at “vække” personer med ‘low arousal’ og ved at berolige personer med ‘high arousal’. Der er også vist en dokumenteret effekt på brug af madorienteret audiovisuel stimuli på appetit og dermed madindtag.

 

Televindu er tilpasset for personer med kognitiv funktionsnedsættelse da teknologien bruger en form for audiovisuel stimulering som ikke afhænger af koncentrationsevnen og korttidshukommelsen. Formålet med Televindu er at muliggøre målrettet audiovisuel stimulering af den enkelte, baseret på personens adfærdsmæssige og psykologiske symptomer og livshistorie.

 

Sundhedsstyrelsen uddyber også at “Udadreagerende adfærd kan føre til faglige, arbejdsmiljømæssige og organisatoriske problemstillinger, som også kan påvirke medarbejdernes trivsel.” (1).

 

 

Dokumenteret effekt af målrettet sansestimuli:

  • Opkvikkende og socialiserende effekt
  • Forebygger og reducerer udadreagerende adfærd
  • Reduktion i magtbrug og beroligende medikamenter
  • Bedre arbejdsmiljø og reduceret plejebehov
  • Øget appetit

Hvilken effekt har træning?

Fysisk aktivitet og træning er et kerneelement for at sikre et godt helbred og en fortsat kognitiv funktion. Der findes et bred videnskabelig belæg om positive effekter af regelmæssig træning, som dækker alt fra øget kardiovaskulære funktioner, øget udholdenhed og muskelstyrke, til øget selvsikkerhed, bedre kognitivt funktionsniveau og mindsket plejebehov. Personer med demens har samme forudsætninger for at opnå fysiske forbedringer som personer uden demens.

 

Der anbefales mindst 30 minutter med fysisk aktivitet dagligt og for personer med demens anbefales det at denne træning er superviseret. Det er en anbefaling som kan være vanskelig at imødekomme for ældre og deres involverede pårørende og plejere. De positive effekter forbundet med træning afhænger af jævnlig og vedvarende indsats. Dette kan fremmes ved at sikre tilgængelighed og incitament for træningen. Det er specielt vigtigt at den ældre eller personen med demens opfatter træningen som en meningsfuld og givende aktivitet. 

 

Televindu sikrer tilgængelighed gennem instruktionsvideoer til balance- og styrkeøvelser, samt incitament og motivation gennem cykelvideoer man kan cykle med til.

 Dokumenteret effekt af træning:
  • Øget kognitivt funktionsniveau
  • Mindsket plejebehov
  • Øget livskvalitet
  • Reduceret faldrisiko
  • Bedre søvn

Brug Televindu på 1-2-3​

1. koble iPad eller iPhone til TV ​

Televindu kobles til TV ved hjælp af HDMI kabel eller (chromecast – i beta).

2. Start Televindu​

Start Televindu med eller uden internet.

3. Vælg mellem over 150 tilrettelagte videoer​

Hver uge kommer helt nye videoer fra rundt omkring i verden direkte til din stue!

PRØV GRATIS

Få gratis tilgang til over 150 videoer

Ubegrænset tilgang uden forpligtelser i 30 dage

Nyd Televindu hvor som helst, selv uden internet!

Afspil på TV gennem iPhone, iPad

Vi hjælper dig med at komme i gang

Gratis support i hele prøveperioden

Forespørg iPad til prøveperioden ved behov

Tag kontakt for at høre om din institution opfylder kravene