BRUK TELEVINDU

1. Koble iPad eller iPhone til TV

2. Start Televindu

3. Nyt nye videoer hver uke

Å vekke minner og samtaler

Televindu fokuserer på videoer fra områder og aktiviteter de eldre har en spesiell tilknytning til. Videoene er filmet fra et førstepersonsperspektiv for å gi en følelse av å være der selv. Dette skaper gode forutsetninger for nære samtaler omkring minner fra tidligere tider og omkring noe spennende en ser sammen. Dette gir en følelse av selvsikkerhet og selvstendighet, og kan brukes som et hjelpemiddel til reminisensterapi.

 

Å stimulere sanser

Televindu er et hjelpemiddel som bruker audiovisuell sansestimulering til å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og forebygge uro og angst. Dette gir en økt livskvalitet og samtidig forenkler hverdagen for pleiere og pårørende.

 

Å gjøre treningen enklere og mer spennende

Televindu gjør trening mer tilgjenglig og motiverende. Vi har filmet en rekke instruksjonsvideoer sammen med en fysioterapaut som viser anbefalte øvelser rettet mot eldre og personer med funksjonsnedsettelse. For en ekstra motiverende treningsøkt, anbefaler vi å sykle med til en av de mange sykkelvideoene på Televindu.

Et verktøy til Sansestimuli og trening

Hva er sansestimuli?

Både under- og overstimulering av sansene kan lede til endret atferd og sykdom som kompensasjon for sansemessige utfordringer for personer med kognitiv svikt. Det kan vise seg i form av apatisk atferd, fysisk uro og angst, plutselige sinneutbrudd, og generell mistrivsel. Målrettet tilpasning av sansestimuli har en dokumentert effekt på å forebygge ytterligere forverring av sykdommen og funksjonstap som følge av under- eller overstimulering. Sansestimulering blir bl.a. brukt til å tilpasse arousal (våkenhet) ved å “vekke” personer med low arousal og ved å berolige personer med high arousal. Det er også vist en dokumentert effekt på bruk av matorientert audiovisuell stimuli på appettit og dermed matinntak.

Televindu er tilpasset for personer med kognitiv svikt da teknologien bruker en form for audiovisuell stimulering som ikke avhenger av konsentrasjonsevnen og korttidshukommelsen. Formålet med Televindu er å muliggjøre målrettet audiovisuell stimulering til den enkelte basert på personens atferdsmessige og psykologiske symptomer og livshistorie.

 

Dokumentert effekt av målrettet sansestimuli:

  • Oppkvikkende og sosialiserende effekt
  • Forebygger og reduserer utfordrende atferd
  • Reduksjon i maktbruk og beroligende medikamenter
  • Bedre arbeidsmiljø og redusert pleiebehov
  • Økt appetitt

Hvilken effekt har trening?

Fysisk aktivitet og trening er et kjerneelement for å sikre god helse og en fortsatt god kognitiv funksjon. Det finnes bred kunnskap om positive effekter ved regelmessig trening, som dekker alt fra økte kardiovaskulære funksjoner, økt utholdenhet og muskelstyrke, til økt selvstendighet, bedre kognitivt funksjonsnivå og minsket pleiebehov. Eldre med demens har samme forutsetninger for å oppnå fysiske forbedringer som eldre uten demens.

Det anbefales minst 30 minutter med fysisk aktivitet daglig og for personer med demens anbefales det at denne treningen er supervisert. Det er en anbefaling som kan være vanskelig å imøtekomme for de eldre og de involverte pårørende eller pleiere. De positive effektene forbundet med trening avhenger av jevnlig og vedvarende innsats. Dette kan fremmes ved å sikre tilgjengelighet og insentiv for treningen. Det er spesielt viktig at personen med demens oppfatter treningen som en meningsfull og givende aktivitet.

Televindu sikrer tilgjengelighet gjennom instruksjonsvideoer til balanse- og styrkeøvelser, samt insentiv og motivasjon gjennom sykkelvideoer en kan sykle med til.

 

Dokumentert effekt av trening:

  • Økt kognitivt funksjonsnivå
  • Minsket pleiebehov
  • Økt livskvalitet
  • Reduserer fallrisiko
  • Bedre søvn

©Televindu CVR-nr: 40440747