4392.jpg

Motion og rehabilitering blandt ældre

Forskningsmiljøet viser bred enighed om at træning er en væsentlig faktor for opretholdelse af funktion og følelse af velvære hos ældre med demens. Træning giver forbedring af muskelstyrke, fleksibilitet, balance, koordination og udholdenhed, som sammen bidrager til øget funktion, mindre plejebehov og bedre livskvalitet.

Træning er også forbundet med forbedring i kognition og bremser sygdommen for personer ramt af demens. De positive effekter forbundet med træning afhænger af jævnlig og vedvarende indsats. Der spiller tilgængelighed og incitament en væsentlig rolle. Det er specielt vigtigt at personen med demens opfatter træningen som en meningsfuld og givende aktivitet.

Kilder:

Annals of Internal Medicine Heyn, P., Abreu, B. C. & Ottenbacher, K. J. (2004). The Effect of Exercise Training on Elderly Persons With Cognitive Impairment and Dementia: A Meta-Analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitaion

Bangsbo J., Blackwell J., Boraxbekk C., et al. Copenhagen Consensus statement 2019: physical activity and ageing. British Journal of Sports Medicine 2019;53:856-858.

Helbostad J.,  (2005). Fysisk trening av sykhjemsbeboere - Har det noen hensikt?”. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1195-7

Pollock ML, Graves JE, Swart DL et al. Exercise training and prescription for the elderly. South Med J 1994; 87: S88 – 95.

Schutzer, K. A. & Graves, B.S. (2004). Barriers and motivations to exercise in older adults. Preventive Medicine