Fordelene ved Televindu

 
 
 
2581774.jpg

“At føle sig hjemme”

Televindu som et beroligende værktøj

Det indtryk af ikke at være hjemme er en del af hverdagen til mange personer med demens. Hjemme er ikke nødvendigvis forbundet med et sted eller en adresse, men hellere følelsen af tryghed. Følelsen af hjemlighed og genkendelighed mangler, hvilket kan føre til ængstelighed.

Televindu giver dig muligheden til at åbne et vindue til de omgivelser personen med demens føler sig tryggest i. Det kan være en stille solnedgang, et vindue til naturen og dyreliv, gåture i kendte lokalområder eller videoer fra højtider.

Når en person med demens bliver ramt af angst, depression, eller frustration, kan de beroligende videoer bruges som en kognitiv terapi. Videoerne vil have størst effekt, når et familiemedlem, eller plejere, ser videoen sammen med personen med demens og der samtales om det videoen viser. Televindus videoer kan også give plads til at have noget afslappende at foretage sig når den pårørende eller plejepersonalet bliver optaget med hverdagens gøremål.


2681096.jpg

“At vække minder fra livet“

Televindu som et mindefremkaldende værktøj

Vi har alle minder fra livet og en helt unik livshistorie. At mindes fortiden handler om at bevare os selv. Det er en proces i nuet som skaber nærhed og kontakt mellem mennesker.

En person med demens er ofte bedre i stand til at mindes ting som hændte for mange år siden end at mindes det som skete sidste uge. At fortælle om minder fra livet giver personer med demens en mestringsfølelse ved at bruge en evne de fortsat har.

At stimulere erindringer hos personer er en af de mest brugte ikke-medicinske behandlingsmetoder for personer med demens. Det kan bl.a. bidrage til at forbedre hukommelsen og bremse sygdommen, samt reducere oplevelsen af psykisk belastning for de pårørende*.

Televindus videoer er skræddersyet til at vække erindringer, da de er filmet fra et førstehåndsperspektiv, som om man var der selv. Televindu fokuserer på videoer fra områder og aktiviteter danskere har en speciel tilknytning til. Det skaber gode forudsætninger for nære personlige samtaler omkring ens tidligere liv med pårørende og plejere.

*Flere studier i reminiscensterapi antyder gavnlig virkning indenfor kognition, funktionsniveau, og pårørendes psykiske belastning. Vi gør opmærksom på at evidensgrundlaget for reminiscens ikke er tilstrækkeligt for at vide med sikkerhed hvorvidt reminiscens sessioner giver en målbar effekt. Læs mere i forskningssektionen.


8095.jpg

“At samtale i nuet”

Televindu som et socialiserende værktøj

Ensomhed rammer specielt personer med demens og deres pårørende. Sygdommen gør det sværere at være i samvær med andre mennesker. Pårørende oplever ofte at de i sygdomsforløbet bliver mere distanceret til deres partner, og at det bliver vanskeligt at finde noget at snakke om, som begge parter kan følge med i.

Forskning viser at video har potentiale til at bruges både passivt og aktivt som en kontekst for sociale interaktioner og samvær. At se på Televindu er lidt som at se ud af vinduet; det spiller ingen rolle om du taber fokus eller bare ser lidt ud af og til, udsigten er fortsat lige flot. Det er derfor rum for at samtale imens man ser videoerne sammen, uden at miste tråden i handlingen. Dette er specielt vigtigt for personer med demens, eftersom mange har udfordringer med at fokusere på to ting samtidig. Det gør det muligt at sætte samtalen i fokus, fremfor videoen.

Dyrevideoer og rejsevideoer giver en kontekst til samtaler i nuet omkring noget spændende og personligt vedkommende, man ser sammen. De mindefremkaldende videoer skaber gode forudsætninger for nære personlige samtaler omkring ens tidligere liv, som tidligere sociale indsatser har vist, fører til formindsket ensomhed gennem nærvær og kontakt. At fortælle om minder, er en fantastisk mulighed for en person med demens at føle at de giver noget til en anden person. Videoerne gør det nemt at sætte samtaler i gang, der er givende for begge parter. Videoerne skaber også en god mulighed på for at gøre plejere mere bekendt med personen bag sygdommen.


 
4392.jpg

“At cykle ud i verden”

Televindu som et motiverende værktøj til motion & rehabilitering

Plejebehovet som følge af reduceret funktion skyldes ikke kun sygdommen, men også mangel på fysisk aktivitet. For mange personer med demens, opleves træning som meningsløst. De mangler motivationen til at bevæge sig.

Træning er en væsentlig faktor for opretholdelse af funktion og bidrager til at give en følelse af velvære. Træning giver forbedring af muskelstyrke, fleksibilitet, balance, koordination og udholdenhed, som sammen bidrager til øget funktion, mindre plejebehov og bedre livskvalitet.

Televindu gør det muligt at cykle ud i verden fra sin egen dagligstue. Ved at placere en træningscykel foran skærmen, kan den ældre cykle med til cykelvideoer fra kendte omgivelser eller udforske nye områder i udlandet. Dette gør træningen til en spændende og meningsfuld aktivitet for de ældre.

*Flere studier i reminiscensterapi antyder gavnlig virkning indenfor kognition, funktionsniveau, og pårørendes psykiske belastning. Vi gør opmærksom på at evidensgrundlaget for reminiscens ikke er tilstrækkeligt for at vide med sikkerhed hvorvidt reminiscens sessioner giver en målbar effekt. Læs mere i forskningssektionen.