ensom.jpg

Ensomhed

Ensomhed rammer specielt personer med demens og deres pårørende. En rapport fra Alzheimerforningen fra 2016 viser at op imod hver femte person med demens og deres pårørende føler sig ensomme. 

Forskning viser at video har potentiale til at bruges både passivt og aktivt som en kontekst for sociale interaktioner og samvær. Aktiviteter som skaber gode forudsætninger for nære personlige samtaler omkring ens tidligere liv har i tidligere sociale indsatser ført til formindsket ensomhed gennem nærvær og kontakt.

Forskning viser at ældre på plejehjem rapporterer om mere ensomhed og mistrivsel sammenlignet med hjemmeboende. Sundhedsstyrelsen har derfor bl.a. anbefalet et øget socialt fokus på plejehjemsbeboernes dagligdag, og henviser til at indsatser, som direkte eller indirekte fremmer det sociale miljø på plejecentrene, har haft en overordnet positiv effekt.

Kilder:

Alzheimerforening. 2019. Spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til demenspatienter marts 2016

Chippendale, T., & Bear Lehman, J. Effect of life review writing on depressive symptoms in older adults: A randomized controlled trial. American Journal of Occupational Therapy, 2012; 66(4), 438-446; Sundhedsstyrelsen. Indsatser der fremmer ældres mentale sundhed - et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser. 2017

Grayson, P., Lubin, B., & Van Whitlock, R. (1995). Comparison of depression in the community-dwelling and assisted-living elderly. Journal of Clinical Psychology, 51(1), 18-21 

Gústafsdóttir, M. Is watching television a realistic leisure option for people with dementia?, Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2015; 17;5(1):116-22.

Rostgaard, T., Brünner, R. N., & Fridberg, T. (2012), Omsorg og livskvalitet i plejeboligen, SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd. 

SCIE. Reminiscence for people with dementia. Dementia. 2015.

Sundhedsstyrelsen (2017), Indsatser der fremmer ældres mentale sundhed - et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser 

Swane C (2017), Ældre menneskers ensomhed - etablering af et sundhedsfaligt felt, Månedsskrift for almen praksis juni/juli 2017, s.548-555