E_SDG_logo_No UN Emblem_horizontal_rgb.png
 
14. Målsætning: “Fortsat udvikling af et godt sundhedsvæsen og en værdig ældrepleje, blandt andet gennem fokus på sammenhængende patientforløb og patientinddragelse”
15. Målsætning: “Styrket indsats overfor kroniske og livstruende sygdomme, herunder demens og den ældre medicinske patient”
— Danmarks Opfølgning på FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling
TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_3.png

Televindu’s mission er først og fremmest at støtte op om De Forenede Nationers Verdensmål frem mod 2030 og hvorledes vi i Danmark sammen kan gøre en forskel. Vi arbejder målrettet på at bringe værdi indenfor ‘Sundhed og Trivsel’, FN’s 3. verdensmål (Good health and Well-being). Dette gør vi ved at følge de ovenstående målsætninger fra ‘Regeringens Handlingsplan for FN’s Verdensmål’ (link til Regeringens Handlingsplan her).

Vi har alle brug for at kunne være til stede nu og her, det at kunne samtale og føle nærvær omkring hinanden, at have en samtale om hvad som sker her og nu. Alzheimerforeningen sætter fokus på at have redskaber som omfavner nu’et. Vi vil gerne støtte op om endnu et redskab som kan omfavne nuet, gennem en platform for Slow-TV.

Vores platform åbner muligheden for at borgere kan gense lokalområderne sammen med pårørende og hinanden. Vores videoer er filmet i livets hastighed, en hastighed alle kan følge på en tryg og samtalestimulerende måde. Lokalområderne er fyldt med personlige historier og erindringer, som kan vække minder og sætte gang i tanker og fantasier, som kan samtales om.

Udover at Slow TV videoer er tanke og fantasifremkaldende, er nogle typer Slow-TV videoer også ideelle til at skabe et større incitament til indendørsmotion. Motion er en vigtig del af borgeres træning og rehabilitering. Derfor udarbejder Televindu træningsvideoer som er spændende til denne atmosfære. Gennem videoer fra cykel, løbe og roture kan der skabes en atmosfære som gør det mere spændende at benytte sig af indendørs træningsmaskiner.

 

Her er vi startet:

I samarbejde med Jammerbugt Kommunes Demens og Ældreområde

PLEJEHJEM

Televindu videoer er på nuværende tidspunkt i et forsøgsstadie på 6 fællessture på 2 plejehjem i Jammerbugt Kommune. Dette er sat igang for at lade borgere og plejepersonale afprøve vores testløsning, og se om vores videoer kan arbejde henimod mindre ensomhed og mere sociale stimuli.

DAGCENTRE

Vi har også opsat Televindu videoer på et dagcenter som et input til deres arrangementer. I denne forbindelse håber Televindu at kunne bringe værdi til det gode og inkluderende selskab hvor samtaler kan igangsættes på baggrund af minder og iagttagelser gennem Slow-TV fra lokale og internationale områder.