En tilrettelagt videoplattform for eldreomsorgen.

Vekk minner og samtaler med film som aktivitet.